Druki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA / UCZNIA DO PORADNI / ZGODY

ORZECZENIA / OPINIE O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

OPINIE / INFORMACJE Z BADAŃ / ZAŚWIADCZENIA

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYDANIA OPINII O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ

TERAPIA

„ZA ŻYCIEM” 2024

WARSZTATY DLA SZKÓŁ