Nabór dla specjalistów do programu Za Życiem 2024

PSYCHOLOG

OLIGOFRENOPEDAGOG

LOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA

TUS

INTEGRACJA SENSORYCZNA

EEG BIOFEEDBACK

REHABILITACJA