Warsztaty z doradztwa zawodowego

W Szkole Podstawowej w Kroczewie odbyło się spotkanie pracowników poradni z uczniami klas siódmej i ósmej. Zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego poprowadziły psycholog, doradca zawodowy Grażyna Szymańska oraz psycholog Joanna Jakubiak. Celem zajęć było poznanie czynników warunkujących trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu.