Co nam przeszkadza w kontaktach międzyludzkich?

Co nam przeszkadza w kontaktach miedzyludzkich? Wypowiedź Dyrektora PPP w Płońsku dla gazety „Extra Płońsk” Co nam przeszkadza w kontaktach międzyludzkich? Człowiek jest istotą społeczną i ma wielką skłonność do działań grupowych w towarzystwie innych ludzi. Bycie w relacji z drugim człowiekiem to nie tylko jedna z naszych podstawowych potrzeb, ale również ważny element na…

Niebezpieczny tablet

Dostęp do nowinek technologicznych – szansa na rozwój czy wychowawcza katastrofa? Eksperci przekonują, że korzystanie przez najmłodszych ze sprzętów z ekranami czyni więcej szkód niż pożytku.Wśród ekspertów Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku. Zapraszamy do przeczytania artykułu zamieszczonego w gazecie Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” (kliknij obrazek). 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów: fizjoterapeutów (rehabilitantów), terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, neurologopedów, pedagogów (oligofrenopedagogów), terapeutów Biofeedback, surdopedagogów, tyflopedagogów, terapeutów widzenia, terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutów TUS.

Konferencja – autyzm 2018

W dniu 05 kwietnia  w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku był organizatorem konferencji „Oswoić autyzm – początek drogi do edukacji włączającej” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku była reprezentowana przez Dyrektora Jarosława Chylińskiego który podczas swojego wystąpienia przedstawił ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku skierowaną do dzieci zagrożonych zaburzeniami ze spektrum…

Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga

23 lutego 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku odbyła się debata nt. „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga” W debacie uczestniczyła Poradnia Psychologiczno_Pedagogicza w Płońsku. Główną częścią debaty były wystąpienia przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką uzależnień min. od dopalaczy i narkotyków. Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmowali tematy związane z narkomanią, przedstawiając je z punktu widzenia instytucji,…