Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów:

fizjoterapeutów (rehabilitantów), terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, neurologopedów, pedagogów (oligofrenopedagogów), terapeutów Biofeedback, surdopedagogów, tyflopedagogów, terapeutów widzenia, terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutów TUS.

Konferencja – autyzm 2018

W dniu 05 kwietnia  w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku był organizatorem konferencji „Oswoić autyzm – początek drogi do edukacji włączającej”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku była reprezentowana przez Dyrektora Jarosława Chylińskiego który podczas swojego wystąpienia przedstawił ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku skierowaną do dzieci zagrożonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu i autyzmem oraz ich rodziców.

W ten sposób PPP w Płońsku włączyła sie w powiatowe obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2018.

W kolejnym dniu /06 kwietnia/ uzestniczylismy w heppeningu „Nie potrzebujemy słow, żeby ze soba rozmawiać”. Hepening był kolejną inicjatywa w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Celem heppeningu było uświadomienie mieszkańcom Płońska czym jest autyzm. Wspólnie ze szkołami, przedszkolami, władzami samorządowymi, rodzicami przeszliśmy ulicami miasta solidaryzując się z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami. Ta piękna inicjatywa co roku gromadzi wielu płońszczan oraz zaprzyjaźnione instytucje.

Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga

23 lutego 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku odbyła się debata nt. „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga” W debacie uczestniczyła Poradnia Psychologiczno_Pedagogicza w Płońsku. Główną częścią debaty były wystąpienia przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką uzależnień min. od dopalaczy i narkotyków. Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmowali tematy związane z narkomanią, przedstawiając je z punktu widzenia instytucji, które reprezentowali. Omawiali oni nie tylko działania, jakie są w tym zakresie podejmowane, ale także przybliżali problem dopalaczy i narkomanii. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną podczas debaty reprezentował Dyrektor – Jarosław Chyliński oraz psycholog Bartłomiej Pietraszek, który przedstawił prezentację „Uzależnienia i czynniki ryzyka uzależnień”.
Po prezentacjach uczestnicy debaty mieli okazję zadać pytania prelegentom.