Za Życiem

Obraz może zawierać: tekst
📢 Szanowni Rodzice👨‍👩‍👧 prowadzimy nabór dzieci od 0 do 6 lat do Rządowego Programu „Za życiem” na rok 2020.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Poradni lub osobiście w siedzibie Poradni oraz złożyć w sekretariacie poradni do dnia 10 stycznia!
Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
b) w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością – zaświadczenie lekarskie, lub dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie zaburzeń/deficytów zagrażających niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PPP w Płońsku osobiście lub pod nr tel. 023 662-29-54.

Fonoholizm – czy to juz epidemia?

W dniu 17 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku odbywała się debata oksfordzka, której zadaniem była dyskusja nad tezą „Fonoholizm – czy to już epidemia? Obrońcy tezy oraz jej przeciwnicy – uczniowie szkoły – przedstawili swoje argumenty. W debacie uczestniczył w roli eksperta Jarosław Chyliński – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku, który przedstawił zjawisko fonoholizmu z perspektywy specjalisty. Debata zakończyła się głosowaniem.