Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów:

fizjoterapeutów (rehabilitantów), terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów, neurologopedów, pedagogów (oligofrenopedagogów), terapeutów Biofeedback, surdopedagogów, tyflopedagogów, terapeutów widzenia, terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutów TUS.