Za Życiem

Obraz może zawierać: tekst
📢 Szanowni Rodzice👨‍👩‍👧 prowadzimy nabór dzieci od 0 do 6 lat do Rządowego Programu „Za życiem” na rok 2020.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Poradni lub osobiście w siedzibie Poradni oraz złożyć w sekretariacie poradni do dnia 10 stycznia!
Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
b) w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością – zaświadczenie lekarskie, lub dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie zaburzeń/deficytów zagrażających niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PPP w Płońsku osobiście lub pod nr tel. 023 662-29-54.