WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, iż do 24.05.2020r. wywiady, diagnozy, terapie prowadzone będą nadal zdalnie.

Sekretariat będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Nadal w sytuacjach trudnych pełnimy dla Was dyżury i przeprowadzamy konsultacje telefoniczne. Wydłużamy godziny zgłoszeń 8.00-16.00! Zachęcamy do kontaktu

Orzeczenia wydajemy na bieżąco, jednak musimy posiadać pełną dokumentację!

Prosimy zatem o dostarczanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wydawania orzeczeń: zaświadczeń lekarskich, opinii o uczniu, kart zgłoszeń, wniosków. Można to uczynić osobiście, jednak zachęcamy do przesyłania pocztą oraz na e-mail Poradni: poradnia_pp.plonsk@op.pl.Druki do pobrania na naszej stronie https://poradniaplonsk.pl/?page_id=132.

W przypadku pytań i wątpliwości oraz potrzeby odbycia konsultacji z naszymi specjalistami prosimy o kontakt pod numerem tel.: 570 748 294