Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku zatrudni od logopedę/neurologopedę lub surdologopedę

📢Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku zatrudni od września logopedę/neurologopedę lub surdologopedę na pełen etat 👩🧔‼️Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 31.05.2021r. na adres e-mail: sekretariat@poradniaplonsk.pllub złożenie osobiście w sekretariacie Poradni: ul. Wolności 8/10