Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga

23 lutego 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku odbyła się debata nt. „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga” W debacie uczestniczyła Poradnia Psychologiczno_Pedagogicza w Płońsku. Główną częścią debaty były wystąpienia przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką uzależnień min. od dopalaczy i narkotyków. Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmowali tematy związane z narkomanią, przedstawiając je z punktu widzenia instytucji, które reprezentowali. Omawiali oni nie tylko działania, jakie są w tym zakresie podejmowane, ale także przybliżali problem dopalaczy i narkomanii. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną podczas debaty reprezentował Dyrektor – Jarosław Chyliński oraz psycholog Bartłomiej Pietraszek, który przedstawił prezentację „Uzależnienia i czynniki ryzyka uzależnień”.
Po prezentacjach uczestnicy debaty mieli okazję zadać pytania prelegentom.