Kontynuacja „Tygodnia walki z depresją”

W dniu dzisiejszym jako kontynuacja działań podjętych w ramach „Tygodnia walki z depresja” z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły się w formie zdalnej i stacjonarnej szkolenia konsultacyjno-warsztatowe dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz zainteresowanych nauczycieli, poświęcone tematyce depresji wśród dzieci i młodzieży. Celem spotkań jest zwrócenie szczególnej uwagi na problem depresji młodzieńczej, zwłaszcza w aktualnej sytuacji epidemicznej wymuszającej izolację społeczną i pogłębianie się trudności emocjonalnych uczniów. Podczas szkoleń specjaliści Poradni przedstawili informacje między innymi na temat przyczyn, objawów, epidemiologii i procedur działań podejmowanych w szkołach w sytuacji występowania zaburzeń depresyjnych dzieci. W trakcie dyskusji i wymiany doświadczeń omówione zostały wypracowywane przez pedagogów i psychologów szkolnych metody pracy z uczniami z trudnościami depresyjnymi. Biorąc pod uwagę istotę oraz obszerność omawianych tematów spotkania konsultacyjne będą kontynuowane zgodnie z potrzebami odbiorców. Mamy nadzieję że tak ważna wymiana informacji, doświadczeń, analiza dostępnych narzędzi i czujność pozwolą na uzyskanie rzetelnych informacji oraz wzmocnienie wsparcia dzieci i młodzieży, którzy tego potrzebują💙Dziękujemy Starostwo Powiatowe w Płońsku za pomoc organizacyjną🙂Dziękujemy uczestnikom za udział i zaangażowanie 🌺