GODZINY PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PONIEDZIAŁEK 8.00-18.00

WTOREK 8.00-17.00

ŚRODA 8.00-16.00

CZWARTEK 8.00-16.00

PIĄTEK 8.00-16.00