Wykaz placówek oświwtowych z terenu Gminy Nowe Miasto.

Nazwa placówki oświatowej Adres Telefon
Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto 23 661-40-09
Szkoła Podstawowa w Gościminie Wielkim Gościmin Wielki 47, 09-120 Nowe Miasto 23 661-42-65
Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście ul. Ciechanowska 17, 09-120 Nowe Miasto 23 661-40-48