Wykaz placówek oświatowych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Nazwa placówki oświatowej Adres Telefon
Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą ul. Warszawska 1, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą 24 231-50-11             24 231-50-23
Szkoła Podstawowa w Chociszewie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Chociszewo 47, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą 24 231-61-13
Szkoła Podstawowa w Goławinie, im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Goławin 49c, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą 24 231-81-09
Szkoła Podstawowa w Grodźcu,   im. Jana Pawła II Grodziec 11a, 09-151 Czerwińsk nad Wisłą 24 231-83-05
Szkoła Podstawowa w Radzikowie im. Henryka Sienkiewicza Nowe Radzikowo 36, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą 24 231-86-08