Poniżej prezentujemy publikacje, ćwiczenia

do wykorzystania dla nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy do lektury.

 

Ćwiczenia percepcji słuchowej - klinij

Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego - klinij

Ćwiczenia sprawności ruchowej - kliknij

Ćwiczenia orientacji przestrzennej - kliknij

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności - kliknij

Zabawy i ćwiczenia mowy i słuchu - kliknij

Zalecenia dla rodziców dotyczące rozwoju mowy u małego dziecka - kliknij

Będę świadkiem w sądzie - poradnik - kliknij

Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem - kliknij

Dziecko w sieci - kliknij

Jak wspomóc rozwijać skrzydła - kliknij

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu - kliknij

Dziecko w rozwodzie - poradnik da rodziców - kliknij

Wczesne wspomaganie rozwoju w teorii i praktyce - kliknij

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kształcenia specjalnego (stan na dzień 30.12.2017r.) - kliknij

Mazowiecki Informator dla rodzicow i opiekunów dziecka  z niepełnosprawnością - kliknij.