ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych, które odbędzie się 21 maja 2018r. godz. 14:00 w Zespołe Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8.

Temat spotkania: Zaburzenia odżywienia dzieci i młodzieży.

 

12 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych, której organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku. Tematem spotkania było "Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka". Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jedrzejewicza w Płońsku. Spotkanie poprowadziły Anna Markowska oraz Danuta Nizinska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

oraz BIblioteka Pedagogiczna w Płońsku

zapraszają

uczestników sieci współpracy i samokształcenia

dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

na spotkanie

„Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej”

w dniu 26.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

Spotkanie poprowadzi Anna Markowska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej

ul. Warszawska 7

W dniu dzisiejszym odbyło się II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Dzisiejsze spotkanie dobyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.
Tematem spotkania były samouszkodzenia i zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:
Definicja, podział i charakterystyka samouszkodzeń. Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań autoagresywnych. Mechanizm biologiczny i "korzyści" psychologiczne samouszkodzeń. Samouszkodzenia jako zachowania "zabezpieczające" przed
samobójstwem. Porównanie zachowań suicydalnych i samouszkodzeń oraz ich powiązania. Powody wzrostu częstotliwości samouszkodzeń wśród młodzieży. Sygnały ostrzegawcze mogące świadczyć o tendencjach autoagresywnych. Dobre praktyki w zakresie udzielania pomocy osobom dokonującym samouszkodzeń
Zagadnienie przybliżył uczestnikom sieci współpracy Bartłomiej Pietraszek, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku.
Dziękujemy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku za udostępnienie sali oraz gościnność.

Galeria zdjęć.

22 listopada miało miejsce kolejne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Tematem spotkania była „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia” . Spotkanie prowadził psycholog Agata Iwanowska - Maliszewska. 

W dniu 18 października 2017r. przy współudziale Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku odbyło się pierwsze spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia" skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sieć współpracy i samokształcenia jest formą doskonalenia skierowaną do nauczycieli wynikającą z potrzeb w tym zakresie. Sieć współpracy organizowana jest wspólnie z Biblioteka Pedagogiczną w Płońsku. Pierwsze spotkanie poprowadził Dyrektor Poradni - Pan Jarosław Chyliński, który zaprezentował zmiany w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym.
Na pierwszym spotkaniu nauczyciele wraz z organizatorami wspólnie określili potrzeby oraz oczekiwania dotyczące pracy w "Sieci". Kolejne spotkanie już w listopadzie:-) Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do galerii.