Oferta dla rodziców:

  1. Spotkania dla rodziców (w ramach zebrań dla rodziców w szkołach), dotyczące zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci oraz umiejętnym motywowaniem ich do nauki;
  2. Konsultacje indywidualne dla rodziców na terenie szkół i Poradni w sprawach oferty edukacyjnej, planowania kariery zawodowej ich dzieci.
  3. Konsultacje indywidualne z rodzicami w sprawach wychowawczych.
  4. Szkoły dla rodziców i wychowawców.
  5. Spotkania profilaktyczne.
  6. Pomoc rodzinie.

        Pomoc rodzinie polega na pracy z rodziną dziecka, przejawiającego trudności w zachowaniu lub zaburzenia emocjonalne.

                   W zależności od diagnozy problemu i sytuacji w rodzinie, terapeuci pracują z całą rodziną lub podsystemami (rodzice, dzieci). Celem pracy terapeutycznej z rodzicami jest rozwijanie u nich umiejętności wychowawczych, korekta nieprawidłowych oddziaływań wychowawczych, wsparcie w procesie wychowania. Celem pracy z rodzinami jest pomoc w pokonywaniu kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych, poprawa umiejętności komunikacyjnych w rodzinie, uaktywnienie i wzmocnienie sił rodziny do poradzenia sobie z problemem.