W ramach naszej działalności prowadzimy następujące formy pomocy:

 1. rozmowy i poradnictwo indywidualne
 2. badania i diagnozy psychologiczne
 3. badania i diagnozy pedagogiczne
 4. badania i diagnozy logopedyczne
 5. terapia logopedyczna
 6. konsultacje i porady specjalistów(pedagogów i psychologów)
 7. poradnictwo zawodowe
 8. psychoterapia
 9. terapia pedagogiczna, w tym terapia dzieci dyslektycznych
 10. prelekcje, wykłady, pogadanki dla: rodziców, rad pedagogicznych szkół i placówek
 11. interwencje w środowisku ucznia

 

Oferta dla nauczycieli:

 1. spotkania dla pedagogów szkolnych dotyczące współpracy w zakresie prowadzenia orientacji zawodowej w szkołach;
 2. szkolenia dla pedagogów, nauczycieli dot. realizowania w szkołach zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 3. wspieranie pedagogów szkolnych, nauczycieli w tworzeniu wewnątrzszkolnych planów doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 4. konsultacje indywidualne dla pedagogów szkolnych i nauczycieli w sprawach związanych z szeroko rozumianym doradztwem edukacyjno-zawodowym.