DYREKTOR

    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku

mgr Jarosław Chyliński

 

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 13:00-15:00 po wczesniejszym zapisaniu w sekretariacie poradni. 

 

 

 Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku:

 

mgr Jarosław Chyliński - Dyrektor Poradni - oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki, neuroterapeuta  EEG Biofeedback, terapeuta metody Warnkego, mediator,

mgr Domańska Anna – psycholog, pedagog specjalny, neuroterapeuta EEG Biofeedback, 

mgr Gorczyca-Wiatr Edyta – oligofrenopedagog, neurologopeda, certyfikowany terapeuta behawioralny

mgr Grabowska-Sobecka Barbara – oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta SI, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,neuroterapeuta EEG Biofeedback,

mgr Jakubiak Joanna - psycholog,

mgr Klejnowska Agata Nina - neurologopeda, oligofrenopedagog,

mgr Klimkowska-Falacińska Joanna – psycholog, 

mgr Konarzewska Zofia – psycholog, doradca zawodowy

mgr Markowska Anna –  pedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback

mgr Nizińska Danuta – pedagog, socjoterapeuta, wicedyrektor Poradni, 

mgr Maja Lubieniecka – logopeda

mgr Palińska Agnieszka - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

mgr Rutkowska Aneta - logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

mgr Szymańska Grażyna – psycholog, doradca zawodowy,

mgr Małgorzata Kamińska –  terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

mgr Winek Ewa –  logopeda, surdologopeda,

mgr Agata Iwanowska - Maliszewska - psycholog, oligofrenopedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

mgr Bartłomiej Pietraszek - psycholog, neuroterapeuta  EEG Biofeedback,

Lekarz konsultant - lek med. Ewa Gryciuk - specjalista chorób wewnętrznych.

 

Pracownicy administracji:

mgr Ewelina Tomczewska - Sekretarz Poradni

mgr Magdalena Maćkiewicz - pracownik sekretariatu.

 

Pracownik obsługi

Kaźmierzewska Bożena