Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

        W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkół (przedszkoli) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.  

TEREN DZIAŁANIA NASZEJ PLACÓWKI TO CAŁY POWIAT PŁOŃSKI,  W TYM :

miasto Płońsk

gmina Płońsk

miasto Raciąż

gmina Raciąż gmina Baboszewo

gmina Dzierzążnia

gmina Naruszewo

mina Joniec

gmina Sochocin

gmina Czerwińsk

gmina Załuski

gmina Nowe Miasto.


 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PLACÓWEK OBJĘTYCH DZIAŁANIEM PORADNI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "Wykaz placówek oświatowych"